Jazyk:
Czech  English  Русский 
Katalog
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

platné od 31.03.2017

 

 

V krátkosti:
- Spolupracujeme s právnickými i fyzickými osobami.
 - Minimální cena objednávky činí €71.
- Během 15 kalendářních dní můžete doobjednávat zboží za jakoukoli cenu.
- Veškeré zboží se prodává po kusech. Ceny na webu jsou velkoobchodní.
- Na webových stránkách se vždy nachází aktuální skladové zásoby.
- Objednávky přijímáme pouze prostřednictvím nákupního košíku, nezávazně nerezervujeme žádné zboží. Zboží, které jste vložili do košíku, není zarezervované. K jeho rezervaci dochází v okamžiku vytvoření objednávky.
- ABSOLUTNĚ všechny velikosti na webu jsou uvedené dle evropských velikostí. Dokonce i v sekci BIG SIZE.
- Na zaplacení zboží máte 5 kalendářních dní od okamžiku poslední doobjednávky.
- Platba kartou se provádí přímo na webu, bez provize.
- Cena za doručení se hradí spolu s objednávkou.
- Doručení realizuje česká pošta. Všechny zásilky jsou pojištěné.
- Odeslání objednávky se realizuje během 1-3 dní po zaplacení.
- Ihned po odeslání Vám zašleme spisové číslo zásilky pro její sledování.
- Zaručujeme nedostatek sortimentu v nabízených barvách i velikostech. Správnost sestavení objednávky se prověřuje laserovými snímači čárových kódů.
- Na webových stránkách můžete nalézt podrobnou tabulku velikostí. V popisu zboží jsou uvedeny dodatečné rozměry. Na přání Vám přeměříme jakékoli zboží.
- 100% navracení zboží s výrobními vadami.
- Pro pohodlí majitelů internetových obchodů máme na stránkách XML modul, který umožňuje automatické umístění našeho zboží na Vašich stránkách.Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení, příslušný zákon, místo soudní příslušnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a obchodní podmínky (General Terms and Conditions) se vztahují na všechny smlouvy včetně budoucích, dodávky a další služby, poskytované firmou AVENTUM, s.r.o., Strašínská 1074/9, 100 00 Praha 10, Česká republika (dále jen: AVENTUM), obchodním klientům. Všeobecné obchodní podmínky, platné v době objednávky, platí v každém případě.

2. Alternativní ustanovení zákazníka jsou tímto zamítnuty; jiné podmínky se nestanou součástí obsahu smlouvy, I když je výslovně neodmítneme.

3. Všeobecné obchodní podmínky, platné mezi AVENTUM a klientem podléhají právnímu řádu České republiky s výjimkou Konvence o smlouvách v rámci mezinárodního obchodu (prodeje zboží).

4. Místem soudní příslušnosti (jurisdikce) je tímto určena Praha, pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu Českého obchodního zákona. Pokud zákazník není takovou osobou ve smyslu Českého obchodního zákona, platí zákonné předpisy, platné v místě jurisdikce.

 

II. Obsah a Uzavření smlouvy

1. AVENTUM poskytuje zákazníkům příležitost objednávat a nakupovat módní oblečení na internetu na webové stránce www.aventum.cz. Ústní nebo jiná forma objednávky není možná.

2. AVENTUM postoupí svou nabídku komerčním zákazníkům, kteří prokázali svou identitu předložením ověření DIČ před první objednávkou. AVENTUM přijímá též objednávky od nekomerčních zákazníků.

3. Svou objednávkou se zákazník zavazuje zaplatit fakturu předanou po objednávce nebo poslední dodatečné objednávce do 5 dnů. Pokud AVENTUM neobdrží platbu včas, může AVENTUM zrušit smlouvu s náhradou nákladů podle čl. VIII. Pokud platba dojde včas, AVENTUM přijme nabídku a potvrdí dostupnost objednávky objednaného zboží pro dodání. Pokud zboží není dostupné, zákazníkovi budou navráceny všechny zaplacené částky.

 

III. Ceny

1. Příslušné ceny jsou ceny v Euro, které jsou platné v době objednávky. Tyto ceny jsou stanoveny jako částka bez DPH a jsou předmětem případných nákladů na poštovné a balné, jakožto i nákladů na dodání na dobírku. České DPH platí i tehdy, když jsou dodávky realizovány v rámci ČR a EU, pokud zákazník neni držitelem platného čísla DPH.

 

IV. Platba

1. AVENTUM poskytne zákazníkovi fakturu v objednávkovém balíčku.

2. Pokud si zákazník zvolí platbu předem, musí být dohodnutá nákupní cena převedena do 5 dnů - s uvedením čísla objednávky – na AVENTUM. Pokud nebude platba provedena, AVENTUM může zrušit smlouvu v souladu s článkem VIII.

3. Kupující musí zajistit, v případě platby v hotovosti na dobírku, že převezme zásilku v místě dodávky. Jinak zákazník uhradí jak náklady na odeslání za nedoručenou dodávku, tak i náklady za následné doručení dodávky.

4. Pokud bude zákazník platit za zásilku kreditní nebo debetní kartou, AVENTUM bude vyžadovat úhradu případných nákladů, požadovaných úvěrovými institucemi.

5. Alternativně na základě uvážení může AVENTUM nabídnout zákazníkovi dodávku, založenou na fakturaci.

6. Další alternativou je vyzvednout si zboží přímo ze skladu AVENTUM na základě předchozí dohody. V tomto případě je možnost placení v hotovosti.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, zákazník souhlasí s obdržením takové účtenky v elektronické podobě na svůj e-mail. Zároveň prodávající je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V. Možnost dodání závisí na včasném dodání ze strany našich dodavatelů nám a Převod rizika

1. Pokud není jinak smluvně dohodnuto, objednané zboží bude dodáno na adresu, uvedenou zákazníkem.

2. Za opoždění dodávky v důsledku následujících příčin neponese odpovědnost AVENTUM ani v případě závazných termínů dodávky. To platí i v případě, že příčiny opoždění budou na straně zákonných zástupců, dodavatelů nebo jejich subdodavatelů firmy: jedná se o okolnosti Vyšší moci a jiné výjimečné případy, které jsou nepředvídatelné nebo nevyhnutelné a za které neneseme odpovědnost a které nastanou po uzavření smlouvy nebo za které si nejsme vědomi viny z naší strany při uzavírání smlouvy nebo které nastanou v důsledku stávek nebo zákonem upravené pracovní výluky. Toto opravňuje AVENTUM odložit dodávku po dobu trvání překážky plus ponechat si přiměřenou dobu na zahájení vyřízení této dodávky. Pokud AVENTUM může prokázat smluvní straně, že se nedá očekávat další plnění této služby, je AVENTUM oprávněna odstoupit od smlouvy. Nároky na náhradu škod a právo odstoupení na straně kupujícího jsou ve výše uvedených případech vyloučeny. Okolnosti, vedoucí k pouze dočasnému a tudíž přijatelnému opoždění v plnění služby zůstávají z tohoto vyloučeny. Pokud byly, s ohledem na ustanovení o poskytování služby, platby již kupujícím uhrazeny, tyto platby Vám vrátíme. Za služby, které již byly poskytnuty v době vzniku okolností Vyšší moci, smí však AVENTUM požadovat podíl na dohodnuté odměně, platné za tyto služby. V těchto případech nevyvstávají pro žádnou stranu žádné platné nároky.

3. AVENTUM si vyhrazuje právo nemít povinnost plnit smlouvu, pokud má být zboží dodáno dodavatelem na termín dodávky a dodávka není splněna ani částečně, ani úplně. Tato dodávka, podléhající včasnému dodání k nám, se uplatňuje ze strany našich dodavatelů pouze, pokud AVENTUM není odpovědné za nedodání zboží. AVENTUM nebude odpovídat za nedodané zboží, pokud byla smlouva uzavřena v řádném termínu s dodavatelem o plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům. Pokud není zboží dodáno, uvědomí o tom AVENTUM neprodleně zákazníka a vrátí nákupní cenu. Zákazník si může určit, že vrácená částka se zaúčtuje jako kredit na zákazníkův účet na budoucí objednávky.

4. Riziko bude převedeno na zákazníka na základě odeslání zboží nebo na osobu zodpovědnou za dodávku.

 

VI. Výhrada vlastnictví, vyrovnání

1. Do vyřízení všech pohledávek, na které má AVENTUM v rámci smlouvy právo, zůstává dodané zboží vlastnictvím firmy AVENTUM.

2. Zákazník má právo na vyrovnání pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky nesporné ze strany AVENTUM, nebo pokud byly oprávněně stanoveny. Zákazník je oprávněn uplatnit právo na udržení výhrady vlastnictví pouze v míře, v jaké je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu a tento je nesporný a oprávněně stanovený.

 

VII.Prodlení

1. V případě prodlení s platbou, budou požadovány úroky z prodlení ve výši 10 procentních bodů nad základní sazbu. AVENTUM je oprávněna toto doložit a požadovat odškodnění za vyšší úroveň ztrát a škod, způsobených prodlením.

2. Kromě standardního úroku z prodlení zaplatí zákazník v případě prodlení též náhradu za ztráty nebo škody, vzniklé firmě AVENTUM.

 

VIII. Zrušení objednávky

1. V případě zrušení objednávky v důsledku nezaplacení zákazníkem bude zákazník povinen zaplatit celkové škody ve výši 10% hrubé hodnoty objednávky. Zákazník je však v tomto případě oprávněn prokázat firmě AVENTUM, že vznikly menší ztráty nebo škody nebo že nevznikly žádné. Kromě celkových škod může AVENTUM požadovat, aby byla uhrazena skutečná výše ztrát nebo škod.

2. Toto platí i v případě, že si zákazník přeje zrušit objednávku. Avšak toto zrušení musí odsouhlasit AVENTUM nebo AVENTUM může požadovat splnění smlouvy oběma stranami.

3. Pokud nedojde k převzetí na dobírku, např. protože zásilka nemohla být zákazníkovi dodána, vznikne celková škoda ve výši 15% hrubé hodnoty objednávky, která se musí povinně zaplatit na základě následného zrušení objednávky. V tomto případě je též zákazník oprávněn prokázat firmě AVENTUM, že vznikly menší ztráty nebo škody nebo že nevznikly žádné. Na základě uvážení může AVENTUM pokračovat ve smlouvě i se svými smluvními závazky nebo může trvat na nároku na vyrovnání skutečných vzniklých ztrát a škod.

 

IX. Odpovědnost za závady

1. Pokud jsou zjevné závady – např. výrobní chyby nebo poškození, má zákazník zákonná záruční práva na základě následujících ustanovení. Avšak skutečnost, že se zákazníkovi produkty nelíbí, nepředstavuje závadu, která by zákazníka opravňovala uplatňovat záruční nároky. V tomto případě je vrácení zboží na AVENTUM výslovně vyloučeno.

2. AVENTUM neponese odpovědnost za to, že zboží, vyrobené v zahraničí se liší svými rozměry od zboží stejné velikosti, vyrobeného v ČR, pokud je odchylka příslušných rozměrů daného státu od českých norem velikosti běžná a zavedená mezi odborníky v textilním průmyslu.

3. Zákazník si musí dodané zboží prohlédnout ihned po dodání (maximalne do 7 dnu) a informovat AVENTUM o jakýchkoliv nalezených vizuálních závadách s jejich přesným popisem. Pokud zákazník neposkytne tuto informaci, bude zboží považováno za přijaté, pokud se nejedná o závadu, která nebyla zjištěna při prohlídce. Pokud se taková skrytá závada projeví později, musí se oznámit na AVENTUM s přesným popisem ihned po zjištění; jinak bude zboží též považováno za přijaté i s ohledem na tuto závadu.

4. Pokud se vyskytují závady a příslušné nároky byly uplatněny v řádném termínu, je AVENTUM oprávněno poskytnout dodatečné plnění. Pokud se toto dodatečné plnění nepodaří uskutečnit, je zákazník oprávněn snížit nákupní cenu nebo odstoupit od smlouvy. Závadné zboží bude zákazníkem odesláno v pojištěném balíku. Jako součást garance za závady vrátí AVENTUM zákazníkovi ihned kupní cenu, výjimkou nákladů na vrácení zboží. Zákazník může určit, aby vrácená částka byla poukázána na jeho účet jako kredit na budoucí objednávky. Ve všech ostatních ohledech se zákonná ustanovení vztahují na záruky.

  

X. Poškození při dopravě

1. Zákazník musí mít všechny viditelné škody na zásilce náležitě písemně potvrzené osobou zodpovědnou za doručení zásilky. Přepravní firmy mají tuto povinnost. V případě poškození, které není zvnějšku viditelné, jakož i závad nebo zjevně nižší hmotnosti vzhledem k obsahu zásilky, musí být ihned zastaveno rozbalování zásilky. Přepravní společnost musí být okamžitě povolána písemně k odpovědnosti a požádána o vyhodnocení míry poškození.

2. Až do pořízení záznamu o celé situaci zástupcem přepravní společnosti musí být zboží i obal ponecháno ve stavu, v jakém bylo zjištěno poškození.

 

XI. Odpovědnost AVENTUM

1. Nároky na odškodnění, které jdou mimo zákonné ručení, může uplatňovat zákazník vůči AVENTUMu pouze v případech záměru nebo hrubé nedbalosti. Tato výjimka odpovědnosti se nevztahuje na úraz, poškození zdraví nebo na případ porušení základních smluvních závazků.

2. S výjimkou záměru, hrubého zanedbání a ztráty nebo škody, vzniklé z úrazu nebo poškození zdraví, bude odpovědnost AVENTUM limitována na úroveň ztrát nebo škod, které se dají předvídat v době uzavření smlouvy.

3. Odpovědnost na základě zákona o odpovědnosti za produkt a dalších závazných zákonných předpisů zůstává v platnosti.

 

XII Autorské právo

1. Fotografie a texty na webové stránce jsou chráněny autorským právem. Použití fotografií, textu a označení "AVENTUM" je zákazníkům AVENTUM povoleno podle následujících ustanovení.

2. Pokud jde o fotografie a texty, přiděluje AVENTUM zákazníkovi bezplatně jednoduché, odvolatelné bezvýhradné právo používat tyto prostředky pro zvláštní konkrétní účely.

3. Toto jednoduché právo použití platí však pouze pro fotografie na zboží, které zákazník též obdržel a plně za něj zaplatil. Zákazník nesmí používat tyto fotografie a videoklipy k nabízení jiného zboží, které nepořídil od AVENTUM a nezaplatil za něj. V případě nutnosti zajistí zákazník (např. dílčí obchodní nabídkou), že nejsou směšovány produkty a jiné zboží, na které existuje právo použití.

4. Toto právo použití je omezeno na dobu trvání nabídky zboží, objednaného od AVENTUM. Právo použití vyprší, pokud bylo dané zboží dále prodáváno a / nebo z jiných důvodů, kdy odpovídající nabídka byla ukončena. V každém případě právo použití vyprší nejpozději 2 roky poté, co zákazník nakoupil a zaplatil za dané zboží. Ve všech ostatních ohledech platí odst. 3.

5. Právo používání, pokud jde o fotografie, též podléhá následujícím podmínkám:

- Fotografie se smějí používat pouze v online obchodech a online aukcích. Fotografie se nesmějí tisknout nebo používat v žádné jiné tiskovině, ani jakkoliv jinak distribuovat.

- Stávající identifikace autorských práv AVENTUM musí být převzata. Jestliže taková identifikace není k dispozici, musí být zákazník odkazovat na " AVENTUM " v přímé souvislosti s fotografií nebo textem.

- V rámci použití fotografií a textu je zákazník povinen zajistit prostřednictvím příslušné identifikace dodavatele (firemní informace), aby AVENTUM v konkrétním případě mohla právo na použití kontrolovat.

- Fotografie a texty se za žádných okolností nesmějí používat způsobem, který odporuje záměru fotografií, a to k nabízení textilií, zobrazovaných za účelem prodeje. Toto se týká předvádění obscénností, pornografie nebo jiných ponižujících forem.

6. Jakékoliv použití, distribuce nebo prezentace fotografií nebo textu zákazníkem, které se odchyluje od těchto ustanovení (Článek XII) porušuje autorská práva AVENTUM. V každém případě porušení autorských práv nebo práv na použití bude zákazník povinen zaplatit firmě AVENTUM odškodnění takto: za každý den použití nejméně částku € 25.00 za každou použitou fotografii. Je na uvážení zákazníka prokázat, že v každém případě vznikla nižší ztráta nebo škoda.

7. V případě porušení zákazníkem těchto smluvních podmínek, uvedených v Článku XII, vyprší jak licenční smlouva, tak i právo na používání fotografií a textu, na které se toto porušení vztahuje. Porušení autorského práva firmy AVENTUM se tudíž vztahuje na použití fotografií mimo online obchod nebo online aukce držitele práva na používání, na případy kdy tyto prostředky jsou měněny nebo reprodukovány na internetu nebo mimo internet a veřejně jinak zpřístupňovány na internetu, na případy kdy není identifikace autorského práva nebo prezentace fotografií v jiném kontextu než je prodej nabízeného textilního zboží.

8. Pokud se zákazník dopustí takovéhoto porušení autorského práva, AVENTUM si vyhrazuje právo dát mimořádnou výpověď straně odpovědné za porušení na ostatní stávající licenční dohody. Důsledkem bude, že práva na používání, přidělená v této dohodě, vyprší k termínu ukončení dohody. Vážným důvodem pro tento postup je porušení autorského práva. AVENTUM si výslovně vyhrazuje nejen právo mimořádné výpovědi, ale též uplatní další nároky na odškodnění. Navíc, používání prostředků zákazníkem bude povoleno pouze v případě dalšího prodeje spotřebitelům nebo konečným zákazníkům.

 

XIII Ochrana dat

1. Zákazník je si vědom a tímto souhlasí s tím, aby jeho osobní data, vyžádaná k provedení objednávky, byla firmou AVENTUM uložena na datových nosičích. Zákazník explicitně souhlasí se sběrem, zpracováním a použitím svých osobních dat. S uloženými osobními daty bude AVENTUM samozřejmě nakládat důvěrně. Sběr, zpracování a použití osobních dat zákazníka se provádí v souladu s Federálním zákonem o ochraně dat a zákonem o telefonických službách na ochranu dat.

2. Zákazník má právo odvolat kdykoliv svůj souhlas s budoucí účinností. AVENTUM je v tomto případě povinna okamžitě vymazat osobní data zákazníka. Objednávky, které jsou v procesu zpracování, se vymažou po ukončení zpracování.

 

XIV Salvátorská klauzule

1. Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a / nebo smlouvy jimi doplněná neplatnými, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.